Cine suntem? Informaţii generale privind editura Renaşterea


Aflată sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, editura Renaşterea îşi face simţită prezenţa în peisajul publicistic românesc preponderent prin cărţi de teologie, cultură sau spiritualitate, lucrări menite unei familiarizări a cititorului cu elementele fundamentale ale credinţei ortodoxe, cu tezaurul de viaţă duhovnicească a Bisericii, cu marile personalităţi ale teologiei şi trăirii în Hristos, dar şi cu acel gen de cultură infuzat de etosul creştin.

Sub această titulatură, editura Renaşterea funcţionează din anul 2000, numele fiindu-i conferit de mitropolitul şi scriitorul Bartolomeu Valeriu Anania, prin preluarea şi titulaturii omonime a revistei Renaşterea. Cărţi cu profil religios au mai fost publicate sub patronajul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi până în anul 2000 (chiar şi înainte de 1989) sub titulatura Editurii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, sau a Editurii Arhidiecezana Cluj, ambele constituind precursoarele editurii Renaşterea. Mitropolitul Bartolomeu Anania, în calitate de ierarh dar şi de scriitor, a intuit importanţa unei edituri aflată sub patronajul Bisericii. Era conştient că prin cartea tipărită cu gust şi cu inteligenţă, ca şi prin publicaţii, mesajul Bisericii, mesajul credinţei poate fi receptat mai bine. De aceea, a urmărit mereu cu atenţie activitatea editorială a Arhiepiscopiei. Această activitate editorial s-a dinamizat semnificativ odată cu înscăunarea Mitropolitului Andrei Andreicuţ la Cluj (25 martie 2011).

Editura oferă o paletă largă de lucrări, unele publicate în colecţii precum „Liturgica”, – având ca tematică universul liturgic şi al cultului ortodox, „Spiritualitate” – preocupată să pună în lumină viaţa şi învăţăturile unor sfinţi, dar şi temeiurile spiritualităţii ortodoxe, „Mari teologi ai secolului XX” – în cadrul căreia e prezentat profilul spiritual şi intelectual al unor teologi contemporani de prestigiu, „Monografii” – o colecţie cu caracter patristic, destinată popularizării vieţii şi operei unor mari Părinţi ai Bisericii, „Restituiri” – reunind în volume tematice cele mai reprezentative articole publicate de-a lungul timpului în revista Renaşterea, „Pastoralia” – punând în relief demnitatea slujirii preotului şi probleme aferente artei partorale, „Biblica” – oferind publicului tratate de teologie biblică, abordate în cheia învăţăturii de credinţă ortodoxă, „Bioetica” – cu lucrări ce ţin de domeniul bioeticii sau al dialogului dintre medicină şi teologie ş.a., aşa cum există şi volume publicate în afara acestor colecţii (cărţi cu caracter istoric, filosofic sau cultural în sens larg), cele mai multe aparţinând unor oameni de cultură apropiaţi de universul religios.

Un segment din cărţile publicate la editura Renaşterea îl constituie manualele de teologie necesare în Seminariile sau Facultăţile de Teologie sau catehismele. Tot în cadrul ei au fost publicate, de-a lungul timpului, cărţi de cult sau de rugăciuni.

Copiii şi cititorii tineri sunt vizaţi, de asemenea, prin câteva volume ilustrate ce prezintă vieţile unor sfinţi sau învăţăturile de bază ale credinţei ortodoxe.

În cadrul editurii Renaşterea îşi fac apariţia lunar două reviste, Renaşterea – publicaţie religioasă şi de cultură a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, dar şi de informare privind viaţa religioasă din eparhie (o revistă înfiinţată în anul 1919, întreruptă în perioada comunismului şi reînfiinţată în 1990) – şi Tabor, revistă de cultură şi spiritualitate românească editată sub egida Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, înfiinţată în anul 2007 de mitropolitul Bartolomeu Anania şi gândită ca o tribună a dialogului dintre teologie, cultură, artă şi ştiinţă, precum şi un almanah anual intitulat Calendarul Renaşterea.

Prin publicarea cărţilor editurii Renaşterea s-au adus contribuţii importante privind, de pildă, teologia liturgică, aportul teologilor ortodocşi (din diaspora şi nu numai) la evidenţierea tezaurului de teologie şi spiritualitate ortodoxă în dialogul cu cultura europeană, sau privind dialogul dintre teologie şi alte ramuri ale cunoaşterii (medicină, artă, ştiinţa în sens larg), dar au fost evidenţiate şi momentele importante din istoria poporului român, din vechime sau din perioada recentă, dacă e să ne referim istoria universului concentraţionar românesc sau la memoria detenţiei. De asemenea, istoria Răsăritului creştin (cu ceea ce înseamnă Bizanţul, Muntele Athos, monahismul ortodox) e un capitol la care editura Renaşterea a adus contribuţii importante.

Cărţile editurii Renaşterea sunt distribuite pe cuprinsul ţării prin parteneriate cu diferite centre eparhiale,parohii, mănăstiri, librării, prin societăţi de distribuire de carte şi prin comenzi preluate fie telefonic fie online. Tot prin comenzi, cartea e distribuită uneori şi în străinătate.

Editura Renaşterea cultivă şi parteneriate cu edituri străine (St Vladimir's Seminary Press, Continuum New York – London, Presses Universitaires de France, Les Éditions du CERF, Oxford University Press, Desclée de Brouwer, Light & Life, Peter Lang Publishing, Éditions Salvator, Éditions Artège, L’Age d’Homme, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, St. Tikhon’s Seminary Press, Monastery of St. John the Baptist Esse UK, Synaxis Press ş.a.), prin intermediul cărora mai multe titluri importante au fost traduse şi publicate în limba română, lărgind astfel câmpul publicistic românesc cu profil teologic şi de spiritualitate ortodoxă.