NOU!!! Puteți trimite comanda dumneavoastră sau confirma o comandă existentă prin WhatsApp la 0799.882.418! Detalii despre cărţile în curs de apariţie pot fi consultate doar la secţiunea dedicată: În curs de apariţie! --- NEW!!! NEW: You can send your order or confirm an existing order via WhatsApp at 0799.882.418! Details about the books being published can only be consulted in the section dedicated to: To be appear! |
Livrarea se face exclusiv prin curier. Valoarea taxelor pentru curier este de 25 lei. Transportul este gratuit doar pentru comenzile a căror valoare de ramburs după discount depăşeşte 250 lei. Vă mulţumim pentru înţelegere! - - -Delivery is made exclusively by courier. The value of the fees for the courier is 25 lei. Shipping is free only for orders whose refund value after discount exceeds 250 lei. Thank you for understanding!

Cum pot publica o carte la editura Renaşterea? Ce trebuie să ştiu? 7 paşii de urmat

Editura Renaşterea primeşte, ca propuneri de publicare, diverse manuscrise puse la dispoziţia editorilor de către autori. E rezultatul unei munci ştiinţifice şi al unui efortul creator, care poate influenţa reputaţia şi mai târziu cariera ştiinţifică a acestor autori. Prin urmare, editorii respectă această muncă şi tratează cu confidenţialitate fiecare lucrare.

Procesul de publicare al unei cărţi în cadrul Editurii Renaşterea cuprinde 7 paşi:

1. Un prim pas în evaluarea lucrării constă în aprecierea conformităţii tematicii lucrării cu profilul editurii Renaşterea. Dacă tema sau conţinutul lucrării intră în dezacord cu profilul editurii, lucrarea este respinsă de editori. Dacă, dimpotrivă, tema, respectiv conţinutul lucrării sunt în concordanţă cu profilul editurii, se trece la pasul următor, care constă în trimiterea manuscrisului către referenţi. Informaţiile privitoare la manuscris (respectiv când a fost primit, ce conţine, felul cum decurge evaluarea) nu sunt divulgate de către editori, ci comunicate doar autorilor, respectiv referenţilor. Între editori şi referenţi există această relaţie de confidenţialitate, dar şi certitudinea că manuscrisul este proprietatea intelectuală a autorului. Prin urmare, în procesul de evaluare a unui manuscris, nici editorii şi nici referenţii nu păstrează copii ale manuscrisului.

2. Lucrarea este preluată de la autor de către directorul editurii, în format electronic dar şi într-un exemplar listat la imprimantă. Consiliul ştiinţific al editurii va fi înştiinţat de către director cu privire la propunerea de publicare, consiliu care va desemna doi referenţi ştiinţifici pentru evaluarea lucrării.

3. Directorul editurii va trimite pe e-mail lucrarea, în format electronic, celor doi referenţi ştiinţifici. Aceştia vor întocmi referate de evaluare după un model trimis tot pe mail de către directorul editurii. Cei doi referenţi vor evalua lucrarea, fiecare individual, fără a cunoaşte identitatea celuilalt referent.

4. Fiecare din cei doi referenţi vor trimite pe adresa de mail a editurii Renaşterea câte un referat cu privire la calitatea ştiinţifică a lucrării şi, unde e cazul, vor face recomandări.

5. Directorul, sau dacă e cazul redactorul de carte desemnat de director, va prelua cele două referate şi, dacă sunt favorabile, urmează restul procesului de editare, iar dacă sunt recomandări, se va deschide o sesiune de consultări între redactor, autor şi, eventual, referenţi. Referenţii rămân anonimi.

6. Dacă ambele referate sunt negative, lucrarea va respinsă. Dacă doar un referat este negativ, se solicită încă un referat de la un al treilea referent. Dacă şi acesta va fi negativ, se respinge lucrarea. Dacă va fi pozitiv, lucrarea se va accepta pentru publicare, intervenindu-se eventual unde au fost făcute recomandări. Există prin urmare trei variante: lucrare acceptată, lucrare acceptată cu modificări sau lucrare respinsă.

7. Formularul de evaluare a manuscrisului va conţine titlul lucrării, o scurtă descriere a lucrării, cu aprecieri legate de relevanţa ei în domeniu, originalitate sau alte aspecte, urmând ca problemele legate de natura ştiinţifică a lucrării (metodologie, aparat critic, bibliografie etc) să fie apreciate prin calificative.

Evaluatori (recenzenţi) ai editurii:

· Teofil Tia (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”)

· Ioan Chirilă (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”)

· Cezar Login (Facultatea de Medicină din Cluj, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”)

· Grigore Dinu Moş (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”)

· Adrian Podaru (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”)

· Nicolae Turcan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”)

· Constantin Cubleşan (Facultatea de Litere din Alba Iulia, Universitatea „1 decembrie 1918”)

· Paul Siladi (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”)

· Eugen Pentiuc (Hellenic College Holy Cross, Greek Orthodox School of Theology, Brookline MA)

· Ioana Feodorov (Institutul de Studii Sud-Est europene al Academiei române)